ผลงานรับสร้างบ้าน

บ้านคุณสมชาย

แบบบ้าน 2 ชั้น Contemporary Style

ซ.พึ่งมี 28 (สุขุมวิท 93) กรุงเทพฯ

ผลงานรับสร้างบ้าน

บ้านคุณณัฐพร

แบบบ้าน 2 ชั้น Contemporary Style

ซ.ลาดพร้าว 96 กรุงเทพฯ

ผลงานรับสร้างบ้าน

บ้านคุณนฤดล

แบบบ้าน 2 ชั้น (ออกแบบพิเศษ) Modern Style

ซ.พัฒนาการ 53 กรุงเทพฯ

ผลงานรับสร้างบ้าน

บ้านคุณนริศรา

แบบบ้าน 3 ชั้น Modern Style

ภูมิจิตร กรุงเทพฯ

ผลงานรับสร้างบ้าน

บ้านคุณชญานี

ซ.ลาดพร้าว 106 วังทองหลาง กรุงเทพฯ

ผลงานรับสร้างบ้าน

บ้านคุณศลิลลา

Contemporary Style

ซ.ลาดปลาเค้า 32 กรุงเทพฯ

ผลงานรับสร้างบ้าน

บ้านคุณอมรา

Modern Style

หมู่บ้านสัมมากร ซ.รามคำแหง 110 กรุงเทพฯ

ผลงานรับสร้างบ้าน

บ้านคุณกรรณิกา

Modern Style

ซ.แจ้งวัฒนะ 14 กรุงเทพฯ

ผลงานรับสร้างบ้าน

บ้านคุณณัฐวี

แบบบ้าน 2 ชั้น NH 825 (ปรับแบบพิเศษ สอบถามแบบบ้านเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย)

ซ.สามัคคี จ.นนทบุรี
3